Política de cookies

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el lloc web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquest lloc. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalizació de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut del web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien reduïts notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., pot fer clic al següent enllaç.

Cookies utilizades en aquest lloc web

Seguint les directrius de la ‘Agencia Española de Protección de Datos’ li detallem l’ús de cookies qeu fa aquest lloc web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

 • Cookies de sessió, per a garantir que els usuaris que escriuen comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es vol combatre spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

 • Google Analytics: Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En el moment d’utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vós de per part de Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-ho comunicant directament amb Google.
 • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies per tal que vós pugui clicar en botons del tipus Me gusta o Compartir.

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació  o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent segons el navegador que utilitzi. Pot consultar com aquí.

Notes adicionals:

 • Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers mencionats en aquesta política de cookies.
 • Els navegadors web són las eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i és des d’aquestes eines que ha de fer ús del seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies por part d’aquests navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies per tal que el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
 • En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors ubicats a Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionamient del sistema o quan la llei l’obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva direcció IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a la normativa europea. Pot consultar informació detallada a sobre això en en el següent enllaç. Si desitja més informació sobre l’ús que Google dóna a les cookies li adjuntem aquest enllaç.
 • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies, no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través del nostre correu.

Política de cookies

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija a este enlace.

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

 • Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

 • Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
 • Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

Notas adicionales

 • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
 • Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
 • En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
 • En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
 • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

Asesor de Cookies es un plugin para WordPress creado por Carlos Doral (webartesanal.com)